Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością merytoryczną naszego Projektu. Niżej przedstawiamy Państwu Członków Rady Naukowej Projektu w kadencji na lata 2020-2025. Są to:

 

 

 • profesor IBS PAN Michał Żmihorski – teriolog, ekologia behawioralna,
 • profesor dr hab. Leszek Jerzak – biologia, ekologia ptaków, Uniwersytet Zielonogórski,
 • dr Beata Czyż – biolog, ekologia behawioralna
 • dr Mateusz Ciechanowski – ekologia i biogeografia ssaków, głównie nietoperzy,
 • mgr Adam Zbyryt – ornitolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
 • mgr Piotr Piliczewski – ornitolog, Uniwersytet Szczeciński,
 • mgr Aleksandra Kolanek – herpetolog, Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX.,
 • mgr Bartosz Gorzkowski – herpetolog, Egzotarium Lublin,
 • mgr Marta Świtała – ornitolog,
 • mgr Krzysztof Kolenda – Uniwersytet Wrocławski,
 • mgr Zuzanna Zaradzka – ornitolog,
 • mgr Marta Szurlej – ekologia behawioralna, teriolog,
 • mgr Zuzanna Wikar – chiropetrolog,
 • mgr Paweł Kisiel, herpetolog, prezes Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody,
 • mgr Marek Bebłot – ornitolog,
 • lekarz weterynarii Kamila Poleniewicz
 • lekarz weterynarii Maciej Wątroba
 • Katarzyna Lesner – technik weterynarii, behawiorystka